Loterijen

Staatsloterij

Geschiedenis

De historie van de Nederlandse Staatsloterij gaat terug naar 1726. In dat jaar werd de ‘Generaliteitsloterij’ opgericht door de toenmalige bestuurders van De Zeven Provinciën. De doelstelling was om extra fondsen te werven en tegelijkertijd de wildgroei aan kleine, provinciale en illegale loterijen te stoppen.

De eerste trekkingen in 1726 werden georganiseerd door de toenmalige Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De trekkingen vonden plaats in de Haagse Ridderzaal. Voor de eerste trekking werden 120.000 loten verkocht. De trekking duurde vele dagen, want niet alleen de prijzen moesten worden getrokken maar ook alle ‘nieten’ om fraude uit te sluiten. Voor de prijswinnaar was het de moeite van het wachten waard. Hij won het voor die tijd enorme bedrag van 30.000 guldens. De eeuw daarna wijzigde de naam van de loterij regelmatig, de laatste keer in 1848 toen de naam werd veranderd in ‘Nederlandse Staatsloterij’. De loterij kwam toen ook rechtstreeks te vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën.

In 1992 werd de Nederlandse Staatsloterij, tot dat moment een onderdeel van het ministerie van Financiën, verzelfstandigd. Onze officiële naam is Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, maar we staan bekend als ‘de Nederlandse Staatsloterij’. De minister van Financiën treedt sindsdien namens de overheid op als aandeelhouder en benoemt de leden van de raad van commissarissen, die namens hem toezicht houden op de gang van zaken en het beleid van onze organisatie. De minister van Veiligheid & Justitie beheert onze vergunning en is verantwoordelijk voor de wettelijke regulering van kansspelen, met als adviserend en toezichthoudend orgaan het College van toezicht op de kansspelen.

Speluitleg

De trekking van de Staatsloterij vindt iedere 10e van de maand plaats. Bij de aanschaf van het lot in de winkel mag u de laatste twee eindcijfers zelf bepalen. Dit mogen natuurlijk uw geluksnummers zijn, of u laat de computer de keuze voor u maken. Op bepaalde data vinden speciale trekkingen plaats zoals de Oudejaarstrekking, de Koningsdagtrekking, de 1 Juli trekking en de Oktobertrekking.